İnsan Kaynakları Politikamız

 

Selex ES Türkiye İnsan Kaynakları Yönetimi şirketin hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, ihtiyaç duyduğu iş gücü alt yapısını hazırlamayı, geliştirmeyi, çağdaş yönetim teknikleri kullanarak, öğrenen ve yaratıcı bir organizasyon kurmayı temel almaktadır.

 

Şirketin Personel Politikasının amacı; çalışanların ihtiyaçlarını tanıyan ve onların amaçlarının gerçekleştirilmesine tam olarak katkıda bulunmalarını sağlayan bir ortamı ve şartları sağlamaktır.

 

Aşağıda yer alan ilkeler, bu politikanın uygulanmasında yol gösterici en önemli yapı taşlarıdır;

 

  • Tüm çalışanlarımız bizler için aynı derecede önemli bireylerdir.
  • Her Selex ES Türkiye çalışanı, kişisel tatmin sağlayan bir işte çalışma fırsatına, gereken yeterliliklere sahip çalışanlar da diğer çalışanlarla eşit ilerleme imkanlarına sahiptir.
  • Çalışanlarımızın öneri ve görüşleri bizler için önemlidir.